Absolute Mobile

Välkommen


Absolute Mobile erbjuder Open Antenna System – ett multioperatörsnät för GSM, 3G och 4G vilket säkrar företagets dedicerade mobilkapacitet, talkanaler, täckning samt reducerar uteffekten ned till ett minimum.

Absolute Mobile startades under 2004 som ett direkt resultat av ett antal lyckade projekt samt marknadens trender och behov. De senaste åren har det skapats en explosionsartad ökning av mobila lösningar där företag helt eller delvis kastar ut sina fasta telefoner och datorer och ersätter dessa med mobiltelefoner och lap-tops. Målet för många är en telefon och ett nummer per medarbetare vilken fungerar som en vanlig anknytning under växeln. Det självklara valet är där mobiltelefonen.

Funktionen är idag självklar för många då teknikutvecklingen går i en rasande fart. Det konstant ökande antalet mobila användare leder dock till att täckningen och kapaciteten i de vanliga mobilnäten blir otillräcklig.

Marknaden har således själv skapat kraven och behoven som ingen tidigare pratat om eller efterfrågat. Att företaget äger sitt datanät eller telefoninät har alltid varit en självklarhet efter avregleringen på den svenska marknaden. Att äga sitt eget mobilnät har dock inte möjliggjorts förrän nu. Med Absolute Mobile får ni som företag ett eget mobilnät i era lokaler och ni kan själva välja vad och vem som får anslutas och driva trafik i ert eget nät.

Tiden med långa och dyra avtal, hög uteffekt och dålig kvalité är nu över - med Absolute Mobile kan ni nu ta steget fullt ut och satsa på mobilitet för ökad effektivitet, tillgänglighet och en modern arbetsplats!
Ring oss på 08-22 23 20 så berättar vi mer!


Absolute Mobile Sweden AB | Box 2040 | 194 02 Upplands Väsby| Sverige | Tel: 08-22 23 20