Absolute Mobile

Välkommen

Affärsidé:

Absolute Mobile bygger, driver och erbjuder företag eget mobilnät, OAS, ett multioperatörsnät - direkt eller via partners, för GSM, 3G och 4G inomhus med valfri operatör.

Mål och Vision:

Absolute Mobile har såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för verksamheten och våra kunder. Syftet med dessa är kort och gott att vara en stabil och självklar partner där vi bidrar till våra kunders och medarbetares framgång där kärnvärden som långsiktighet och förtroende skall driva oss vidare. Vår vision är att mobilisera Sveriges företag och fastigheter där alla skall ha rätten till en effektiv, mobil och säker arbetsplats.
  • Som leverantör skall vi utgöra en långsiktig, lyhörd och kompetenstillförande partner som bidrar till våra uppdragsgivares framgång och effektiva kommunikation.
  • Som företag skall vi vara den marknadsledande aktören på den svenska marknaden inom inomhuslösningar för mobil kommunikation.
  • Som arbetsgivare skall vi fortsätta att verka för en utvecklande, intressant och stimulerande arbetsplats som leder till att våra kunder alltid får den uppmärksamhet och service de förtjänar.

Absolute Mobile Sweden AB | Box 2040| 194 02 Upplands Väsby | Sverige | Tel: 08-22 23 20