Absolute Mobile

Välkommen


Infrastruktur för det mobila kontoret

Med vetskapen om att allt fler företag väljer att kasta ut sina fasta telefoner och ersätta dessa med mobiltelefoner krävs nät inomhus för att säkra upp täckningen och kapaciteten. Då ett visst antal linjer införskaffas till exempelvis telefonisystemet kan vi även säkra upp att dessa linjer och talkanaler kommer er och bara er tillgodo.

Vi erbjuder företag ett eget mobilnät för GSM, 3G och 4G där företaget själv väljer mobiloperatör. Dessutom lägger vi oss inte i vilket telefonisystem eller vilka mobiltelefoner som används – välj GSM, 3G och 4G, mobiloperatör, IP-DECT, IP-telefoni, det mobila kontoret, telefonväxel eller ingen telefonväxel alls – Absolute Mobile hanterar alla världar.

Möjligheter med Open Antenna System:

* Möjliggör övergång till det mobila kontoret
- Bättre tillgänglighet
- Högre effektivitet

* Optimal täckning och kapacitet
- Bättre talkvalitét
- Högre säkerhet och egna talkanaler

* Reducerar uteffekten från mobiltelefoner – från 2000 mW till 1 mW
- Minskar SAR-värden med upp till 95%!

* Operatörsoberoende
- Valfrihet, framtidssäkerhet
- Optimala förhandlingsförhållanden och lägre priser


Absolute Mobile Sweden AB | Box 2040 | 194 02 Upplands Väsby | Sverige | Tel: 08-22 23 20