Absolute Mobile

Välkommen


Absolute Mobile’s personal har många års erfarenhet från mobilitets- och telekommarknaden samt från entreprenadverksamhet inom såväl data- som telekommunikation. Detta gör oss till en optimal partner för såväl små som mycket stora projekt genom en flexibel och projektorienterad organisation. Vår kompetens och våra erfarenheter låter oss verka på en bred marknad med kritisk verksamhet och kommunikation vilket kvalitetssäkrar vårt sätt att arbeta samt den teknik vi levererar. Våra medarbetare har bakgrund och erfarenhet ifrån såväl projektledning och installation som upphandlingskonsulting och design av totala telefonimiljöer inklusive telefonisystem, linjer, aktiv dataelektronik och IP-telefoni. Detta gör att vi ser och förstår helheten i projekten där vi tillsammans med andra ser vikten av att vara är en viktig kugge i hjulet.

Tjänster:
Site Surveys

Vårt team av kvalificerade tekniker och designers arbetar igenom ritningsunderlag och genomför okulärbesiktningar där faktorer som, ytstorlek, antalet användare, väggar och material samt geografiskt område beaktas. Syftet med Site Surveys är många gånger att etablera en första så kallad PreDesign som ett underlag för specifikationer, beräkningar och anbud.

Design och Engineering

Absolute Mobile använder de senaste och bästa verktygen och programvarorna på marknaden för att göra precisa och kvalitativa mätningar i syfte att säkerställa att våra nät och designkriterier anpassas för varje unik fastighet, lokal och användares mönster. Med utgång ifrån underlaget från vår Site Survey tar vi fram en exakt design av nätet inklusive antennplacering, kabelmätningar och frekvensplanering. Inom designarbetet tar vi även stor hänsyn till mobiloperatörens krav och önskemål då en samordning och samverkan är av stor vikt för ett lyckat projekt.

Installation och projektledning

Vi har ett rikstäckande installationsteam som genomför installationer av våra kunders nät. Våra tekniker har erfarenheter från att ha byggt hela Sveriges GSM, 3G och 4G nät. Vi är specialiserade på inomhuslösningar. För hela projektfasen tilldelas specifika projektledare som samordnar våra egna åtaganden mot omvärldsfaktorer såsom fastighetsägare och mobiloperatörer.

AcceptansTest och Dokumentation

När ett nät väl sitter på plats krävs en avtestning för att säkerställa korrekta nivåer i radiomiljön samt att alla komponenter sitter på plats. Hela installationen dokumenteras sedan och överlämnas till kunden. Precis som med ett data- eller telenät kan anpassningar ske med tiden och då är det av stor vikt att det finns en direkt vetskap om nätet och alla dess detaljer.


Absolute Mobile Sweden AB | Box 2040| 194 02 Upplands Väsby | Sverige | Tel: 08-22 23 20